Stockholm Och Dess Omgifningar: Illustrerad Handbok for Resande, Med 100 Illustrationer Samt Planer Och Kartor Ofver Stockholm, Dess Omgifningar, Djurgarden Och Upsala 23,48 EUR*